Tillbaka till mitt CV

Jan-Erik Lysander

Min enskilda firma som jag främst driver som en bi-syssla. Där hjälper jag nya och befintliga kunder med webbutveckling och marknadsföring. Jag erbjuder även vissa utvalda produkter till försäljning via både direktförsäljning och e-handel.

Davelo AB

Personalansvar för en mindre avdelning på 4 personer. Projektledning av olika storlekar och omfattning. Driftansvarig för den interna ITn samt för större externa projekt. Extraresurs för webbutveckling vid hög belastning. Administrativa uppgifter.

ICYou AB

IT-ansvarig för Skövde kontorets samtliga IT. Driftansvarig för den interna servern. Teknisk ansvar för innehåll på hemsidan. Utveckling av mindre system och bryggor.

Tillbaka till mitt CV